luni, 7 noiembrie 2011

PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989

1
PREOŢI ŞI DIACONI ARESTAŢI ÎN PERIOADA 1945 -1989
Părintele Constantin Mincu (†), născut în 1908 la Gheboieni, Dâmboviţa, paroh în salul
natal, a fost arestat în 1952 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A murit în 1951 sau 1953 în
lagărul de exterminare Peninsula, Valea Neagră.
Preotul Gheorghe Mincu (†) din Dâmboviţa a murit în închisoare.
Preotul Tudorache Mirea, paroh în Ruşeţu, Buzău, a fost arestat în 1959 şi condamnat,
pentru propagandă religioasă, fiind socotit "duşman al P.C.R. "
Preotul Ion Mireanu născut la 17 noiembrie 1888 în comuna Stăneşti Chirculeşti, judeţul Ilfov,
paroh în Popeşti, Ilfov, a fost arestat în perioada 16 august 1952 - 25 aprilie 1953, pentru activitate în
cadrul P.N.Ţ.
Preotul Teodor Mirescu, născut la 1 martie 1902 în comuna Sălcuţa-Pleniţa, Dolj, a fost arestat
în perioada 26. 06. 1959 - 26. 06. 1963. Eliberai din închisoare, a fost reîncadrat în parohia Subeşli,
Muscel, de unde s-a transferat la Bucureşti.
Preotul Grigore Miron, născut la Oneşti în 1906, paroh în localitatea Fuixienii Doamnei.
Bucureşti, a fost condamnat prin sentinţa 575/1. 06. 1950 a Tribunalului Militar Bucureşti, la doi ani de
închisoare, pedeapsă redusă în urma recursului la un an.
Preotul Alexandru Misirliu din Bucureşti, a fost arestat în perioada 16 august 1952 - 8
august 1953.
Preotul Mihai Mităcaru1, născut în 1905 la Crucea, Suceava, a funcţionat ca paroh în satul
natal. Arestat în 1952 şi 1956, ca oponent al regimului, a fost condamnat la cinci ani de închisoare,
pedeapsă pe care a executat-o la Canal.
Preotul Petre Mitican, paroh la Târguşoru Vechi, Prahova, a fost condamnat prin sentinţa
736/1955 a Tribunalului Militar Bucureşti la şapte ani de închisoare corecţională.
Preotul Dumitru Mitoiu, născut la 8 octombrie 1916 în Dărmăneşti, paroh în Băceşti, Vaslui, a
fost arestat în 1948 şi condamnat pentru uneltire împotriva ordinii sociale. A fost deţinut la Aiud.
Preotul Ştefan Mitran din comuna Cerat, Dolj, a fost închis între anii 1954.1964.
Părintele Nicu Mitrică (†), născut în 1906 la Cilieni. Olt, arestat în 1949, a fost omorât de
Securitate.
Preotul Florea Mitroi (†) a decedat la Periprava în 1961.
Preotul Nicolae Mitroi din Roşiori de Vede, Teleorman, a fost arestat perioada 15 august 1952 -
12 august 1953.
Preotul Vasile Mitroi, născut la 30 august 1914 în comuna Cornetu. Ilfov, paroh în salul natal,
a fost închis în perioada
Preotul Oancea Mocanu, născut la 6 mai 1912 în Peceneaga, Tulcea. paroh la Bogearu,
Caflacra, şi Dulgia, Ilârşova, a fost condamnat prin sentinţa 311/31. 08. 1950 a Tribunalului Militar
Constanţa la şapte ani de temniţă grea pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A trecut pe la Cavnic.
1 Mitocaru - potrivit listei de la Arhiepiscopia Sucevei.
2
Preotul Modoran din Tutova era deţinui în lagărul de la Caracal în 1945.
Preotul Mircea Modroiu din localitatea Vama Buzăului a fost arestat în timpul regimului
comunist.
Părintele Aurel Moise, născut la 19 aprilie 1916 în localitatea Tăuţ, Arad. preot în parohiile
Salu Mic, Pădureni, şi Segaj, Arad a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" de două ori:
prima dată în 1958, a doua oară în 1964. A fost condamnat prin sentinţa nr. 347/1959 a
Tribunalului Militar Cluj lai 7 ani de închisoare şi trimis la Gherla, Aiud şi Ostrov.
Preotul Iosif Moise din parohia Abram, Bihor, a fost arestat la 15 august 1952.
Preotul Mihail Moise, născut la 4 noiembrie 1905 în Padina, Mehedinţi, paroh în comuna
natală şi în Drobeta - Turnu Severin, a avut în perioada 1951 - 1956 domiciliu obligatoriu la Filiaşi,
Dolj, împreună cu toată familia.
Preotul Nicolae Moise, născut la 7 februarie 1913 în comuna Albeşti, Argeş, a funcţionat ca
preot în oraşul Olteniţa. în 1959, a fost arestat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat
la doi ani de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Penitenciarul Jilava.
Preotul Victor Moise din parohia Vama a fost anchetat 30 de zile în temniţele Securităţii.
Preotul Gheorge Moisei din Galaţi, născut la 26 septembrie 1906 la Oniceni, Roman, a fost
arestat în 1958 şi condamnat de către Tribunalul Militar Constanţa, prin sentinţa 3670/58, la 24 de
ani de muncă silnică, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A executat şase ani din această
pedeapsă; a fost închis la Periprava.
Preotul Dumitru Moldovan, născut în 1907 la Benadea, Braşov, paroh la Recea, Braşov, a
fost condamnat pentru "omisiune de denunţ " la doi ani de închisoare în 1954 şi trimis la Canal.
Preotul Gheorghe Moldovan, paroh în localitatea Budila, Braşov, a fost închis în temniţele
comuniste.
Preotul Tit Moldovan, protosinghel la Mănăstirea Tismana, a fost arestat în 1958, pe când
era stareţ al Mănăstirii Polovragi. A decedat după eliberare şi este înmormântat la Mănăstirea
Ţigăneşti.
Părintele Dumitru Moldoveanu s-a născut la 10 februarie 1910 la Fitioneşti, judeţul Vrancea,
unde era preot paroh în momentul arestării, în 1949. Condamnat la trei luni de închisoare pentru
sabotaj, a executat pedeapsa la Focşani. In 1952 şi 1953 a mai fost arestat de două ori câte patru,
respectiv trei luni.
Preotul Dosoftei Moraru (Murariu), slujitor la catedrala patriarhală, a fost condamnat la şase
ani de temniţă grea, prin sentinţa 248/1960 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale".
Preotul Evmenie Moraru, născut la 18 septembrie 1910, în localitatea Pânceşti, Bacău, paroh
la Stejaru, judeţul Neamţ, a fost arestat în 1945, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A stat în
închisoare cinci ani şi patru luni la Târgu Jiu, Piteşti, Aiud, Ghencea şi Canal, fără să fie judecat.
Preotul Morărescu din Buzău era în 1945 deţinut în lagărul de la Caracal.
Preotul loan Moruzan din Bârlad, a fost închis la Suceava şi Canal, fiind acuzat ca a ajutat
călugăriţele de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu.
Preotul Traian Moşie din Petroşani, Hunedoara, a fost condamnat la şase ani de închisoare.
3
Preotul Gheorghe Munteanu, născut la 14 august 1912 în Poiana Blenchii, Sălaj, paroh în
comuna natală, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj prin sentinţa 510/17. 11. 59 la şase ani
de închisoare şi patru ani interdicţie corecţională pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Ion Munteanu din Ardusat, Maramureş, a fost arestat la 16 august 1952 şi condamant
la un an de închisoare pentru uneltire. A executat pedeapsa la Satu Mare.
Preotul Boris Munteanu din Focşani s-a născut la 3 mai 1913 la Ocniţa, Hotin. A fost închis
în temniţa de la Galaţi.
Preotul profesor Galaction Liviu Munteanu (†), născut la 16 mai 1898 în localitatea Cristian,
Braşov, rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, arestat pentru întocmirea unei programe de
predare a religiei, a fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj la cinci ani de detenţie şi închis la
Gherla apoi la Aiud, unde a decedat în iunie 1961.
Preotul Gheorghe Munteanu (†) din Hunia-Maglavit, judeţul Dolj, arestat în urma unei
revolte a ţăranilor, a fost condamnat la zece ani de închisoare şi a murit în detenţie.
Preotul Nicolae Munteanu din Oradea a fost anchetat la Securitatea din Cluj.
Preotul Şerban Munteanu, născut la 16 august 1914 la Bărbăteşti, Gorj, paroh la
Muercasca, Vâlcea, Dolceşti şi Petreşti, Gorj, arestat la 7 octombrie 1958 şi condamnat la zece ani de
închisoare, a fost eliberat la 22 mai 1963 de la Ostrov.
Preotul Octavian Traian Munţiu, născut la 13 octombrie 1922 în Cărpiniş, Alba, a fost
condamnat în 1961, de Tribunalul Militar Braşov, la cinci ani de închisoare. Graţiat în 1964, a slujit
în parohiile Reciu, Bunteşti şi Şoimiş-Petreasca, judeţul Bihor.
Preotul Florea Mureşan (†)), născut la 8 iulie 1907 în Ciubanca, Cluj, preot la catedrala din
Cluj, profesor la catedra de Teologie practică a Academiei Teologice, din 1946 protopop al Clujului -
funcţie pe care este nevoit să o părăsească în 1948 - a fost arestat în 1952 şi în 1958. Acuzat de "crimă
de uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică, a fost închis la Satu
Mare, Gherla, Jilava apoi la Aiud unde a murit la 4 ianuarie 1961.
Preotul Vasile Mureşan din Terebeşti, Satu Mare, născut la 31 martie 1908, a fost
arestat în 1950 şi condamnat prin sentinţa 419/1950 a Tribunalului Militar Cluj, la opt luni de
închisoare pentru "favorizarea infractorului", iar în 1956, prin sentinţa 126 a Tribunalului
Militar Oradea, la 8 ani detenţie pentru uneltire.
Preotul Iosif Muşatescu, fratele dramaturgului Muşatescu, paroh la Suslăneşti, Argeş,
a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa 478/11. 05. 1950. la un an
de închisoare pentru favorizarea infractorului.
Preotul Ioan Naftanailă s-a născut în 1925 la Breaza, unde a devenii paroh mai
târziu. A fost arestat în 1957 pentru omisiune de denunţ şi condamnat la trei ani de
închisoare, pedeapsă mărită în urma recursului la şase ani, prin decizia 135’ 15. 08. 1958 a
Tribunalului Suprem, Colegiul Militar. A fost închis la Gherla, Sălciii, Periprava şi Grindu.
Preotul Eugen Nancă (†), paroh în Goicea Mică. Dolj, a murit în colonia de la
Periprava. în 1961.
Preotul Simion Nan (Nanu) din Cisnădie. Sibiu, a trecut prin închisorile
comuniste.
Arhimandritul Cleopa Costache Nanu, născut la 20 mai 1928 în localitatea Iliceşti.
judeţul Galaţi, fost stareţ al Mănăstirii Nicula, judeţul Cluj, apoi la Cheia. Prahova, a fost
condamnat la patru ani de închisoare în perioada 1959 - 1964.
4
Preotul Dumitru Nariţă din Sohodol, Câmpeni, Alba, a fost deţint în colonia
Peninsula.
Preotul Ion Năstase, paroh în Andreiaşii de Jos, Vrancea, a fost condamnat pentru omisiune
de denunţ la doi ani de închisoare prin sentinţa 913/31. 10.1951 a Tribunalului Militar Galaţi.
Preotul Teodor Năstase, născut la 21 septembrie 1909 în comuna Trifeşti, Neamţ,
paroh în Avereşti, Neamţ, a fost arestat de două ori, în perioada 16. 12. 1952 - 18. 06.
1954 şi între 19. 07. 1958-31. 07. 1964, a doua oară fiind condamnat de Tribunalul Militar
Iaşi la opt ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". După ce a ieşit din
închisoare, a slujit în parohiile Jigoreni, Neamţ, Moreni, Ion Creangă şi Avereşti, din
protopopiatul Romanului. S-a pensionat la 1 februarie 1987.
Preotul Alexandru Neacşu, paroh în localitatea Româneşti, Prahova, a fost arestat în
1953 şi închis patru ani la Jilava,
Preotul Ion Neacşu din Vedea, Argeş, a fost închis între 1959 şi 1964. în 1953 era la
Baia Sprie.
Preotul Enache Neaga din protopopiatul Buzăului a fost arestat în perioada 1950-
1955.
Preotul Simion Neaga, paroh la biserica Sfânta Treime - Dudeşti, din Bucureşti, a fost
închis în perioada 15 august 1952 - 17 octombrie 1953 fără să fie judecat.
Preotul Florea Neagu din Dane ţi Scoruşii, judeţul Dolj, născut la 27 august 1913, în
Gighera. Dolj, a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis între
1954-1960 la Periprava.
Preotul Grigore Neagu, născut la 12 martie 1906 în Ulmu, Ialomiţa, hirotonit preot
penlru comuna natală în 1930, a fost arestat la 1 septembrie 1952 şi condamnat la şase luni
de închisoare pentru neplata cotelor către stat.
Preotul Gheorghe Neamţu, născut la 24 septembrie 1917 în comuna Topana. Olt, a
studiai Teologia la Seminarul din Curtea de Argeş şi la Facultatea de Teologie din
Bucureşti, după care a slujit în parohiile Darabani. Botoşani, Tâmpeni, Topana şi Chilia, din
Episcopia Râmnicului şi Argeşului. Arestat ia 28 mai 1959, a fost condamnat prin sentinţa
327/8. 09. 1960 a Tribunalului Militar Craiova, la şase ani de închisoare pentru "uneltire
împotriva ordinii sociale". Eliberal în 1964, s-a stabilit în parohia Băneasa, de unde s-a
pensionat în 1973.
Preotul Marin Neamţu din Craiova a fost arestat de Securitate la 26 septembrie 1959.
Preotul Nicolae Nebunu din llodoreasca, Gorj, a fost închis vreme de opt ani.
Preotul Necşulescu din comuna Târguşor, judeţul Constanţa, a fost arestat în 1949 pentru că,
împreună cu consăteni de-ai săi, a luat legătura cu luptătorii anticomunişti din zona Babadagului pentru
a organiza rezistenţa şi în satul lor.
Preotul Constantin Necşulescu, născut la 14 octombrie 1896 la Călina, Vâlcea, paroh la
Dranovăţ, Slatina, Drăgăşani şi Drăghiceşti, Argeş, a fost închis pentru uneltire în perioada 1959 -
1964. După ce a ieşit din închisoare a slujit în Piatra Olt.
Preotul Constantin Necşulescu, născut la 13 noiembrie 1905, a fost închis în perioada
octombrie 1957 - septembrie 1962. A trecut pe la Canal. S-a pensionat în 1979 din parohia Făgăraş,
judeţul Tulcea.
Preotul Ion S. Necşulescu, născut la 11 ianuarie 1912 în localitatea Gura Boului, paroh la
Gărdineşti şi în Bondoci, Olt, a fost condamnat la opt ani închisoare pentru "uneltire împotriva
5
ordinii sociale", prin sentinţa 592/1959 a Tribunalului Militar Craiova. Eliberat în 1964, a slujit în
parohiile Leleasca, Olt, şi Prodani, Argeş, până în decembrie 1990, când s-a pensionat.
Preot în Satnoieni (Călăraşi), Gavrilă Negoiţă, născut la 20 mai 1912 în satul Traian -
Ialomiţa, a fost reţinut la Securitate timp de şapte luni, în 1949, pentru "uneltire împotriva ordinii
sociale".
Preotul Negrea (†) era în 1956 la Aiud. A murit la Canal.
Preotul Ioan Negruţiu din Cinei, Bihor, s-a născut la 9 iulie 1915, în localitatea Borşea, judeţul
Bihor. După terminarea studiilor teologice, în 1942, a fost hirotonit preot la catedrala din Beiuş,
oraş în care a funcţionat concomitent şi ca profesor de religie la liceu şi la şcoala normală, în 1948 a
fost arestat şi condamnat de Tribunalul Cluj la zece ani de temniţă grea, pentru "uneltire împotriva
ordinii sociale". A fost închis la Aiud, Canal -Peninsula, Jilava şi Gherla. Din 1958 a avut timp de
doi ani domiciliu obligatoriu la Valea Călmăţuiului.
În anul 1958 a fost rejudecat şi condamnat de către Tribunalul Militar Bucureşti la muncă
silnică pe viaţă. Eliberat în 1964, a devenit preot în comuna Cihei, secretar al Episcopiei Oradea,
director al Seminarului Teologic din Curtea de Argeş, inspector general patriarhal, iar din anul 1979,
redactor al revistei Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.
Din 1981 funcţionează ca preot duhovnic la Mănăstirea Timişeni -Sag.
Preotul Dumitru Neicu, născut în comuna Bălăceanca la 22 iulie 1915, paroh la Răscăieţi,
Dâmboviţa, a fost arestat în 1959, pentru uneltire şi condamnat la trei ani de închisoare. Eliberat de la
Periprava în 1964, a revenit în parohie.
Preotul Traian-Ulpiu Nemoian, născut la Lăpuşnicel în 13 aprilie 1906, paroh în Petnic,
Ohaba Mâtnic, Ruginosu şi Rădmăneşti, judeţul Timiş, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Costachi Nemţanu s-a născut în 15 iunie 1915 în localitatea Obârşia, judeţul Bacău. A
urmat Şcoala normală în satul natal, seminarul la Roman, iar Facultatea de Teologie la Cernăuţi şi la
Suceava.
În anul 1942 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Noua-Suliţă din Eparhia Hotinului, ce
avea sediul la Bălţi. În 1944 s-a refugiat în judeţul Caraş-Severin, de unde s-a transferat în 1946 în
comuna Răchitoasa, judeţul Bacău. Aici, la alegerile din ’46 a făcut parte din biroul secţiei de votare ca
delegat al Partidului Ţărănist (Maniu). În mai 1947 a fost arestat şi dus în lagăr la Craiova, unde a fost
închis până în luna noiembrie.La 1 octombrie 1948 s-a transferat în parohia Viforeni, judeţul Bacău, de
unde în toamna lui ’49 a fost ridicat de Securitate. Judecat de Tribunalul Militar Galaţi, a fost
condamnat, pentru "favorizarea infractorului"2 la doi ani de închisoare şi trimis la Canalul Dunăre -
Marea Neagră, de unde a fost eliberat în 1952.
Preotul Alexandru Nica (Nicu), originar din Tecuci, paroh în Băiţa, Bihor, a fost închis la
Brăila şi Galaţi.
Preotul Ion Nica, născut la 6 iulie 1912 în Fărcaşu, Dolj, paroh în comuna natală, a fost arestat
de două ori: prima dată între 15. 09. 1952 - 1. 05 1954, iar a doua oară între 1959 - 1964, fără să fie
judecat şi condamnat.
Ierodiaconul Ilie Emilian Nichifor, născut la 12 februarie 1905 în Homocea, Bacău, călugăr la
Mănăstirea Neamţ, apoi la Schitul Sihăstria şi, în cele din urmă, la Schitul Muşinoaiele, a fost arestat
pentru ajutorul pe care 1-a dat luptătorilor anticomunişti din munţi şi condamnat la trei ani de închisoare.
Eliberat în 1964, a intrat la Mănăstirea Căldăruşani.
Preotul Dumitru Nicoară din localitatea Costache Negri, Galaţi, născut la Cudalbi în 21 iunie
1912, a fost arestat în 1958 pentru activitate legionară şi condamnat la trei ani de închisoare,
prin sentinţa 89/58 a Tribunalului Militar Constanţa. A fost închis la Periprava.
2 Conf. Biletului de eliberare 4428/1952 eliberat de penitenciarul Poarta Albă 2
6
Preotul Nicolae Nicolae, născut la 8 martie 1913 în comuna Herăşti, Ilfov, paroh la Filipeştii
de Târg, Prahova, a fost condamnat la trei ani de închisoare, prin sentinţa 93/1953 a Tribunalului
Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Protosinghelul Veniamin Nicolae de la Mănăstirea Polovragi, Gorj, a fost arestat şi
condamnat. După eliberarea din închisoare, a slujit la Arhiepiscopia Craiovei şi, mai târziu, a
devenit arhiereu vicar la Buzău.
Paroh în localitatea Plosca, protopopiatul Alexandria, judeţul Teleorman, preotul Ilie
Nicolau, născut la 8 septembrie 1915 în comuna Bucov, Argeş, a fost arestat în perioada 18. 11.
1950 - 23. 02. 1953.
Preotul Constantin Nicolescu (†) din Drăgăneşti, Olt, a murit în închisoare.
Preotul Nicolae Gr. Nicolescu, născut în 1910 în Valea Mare, Dâmboviţa, doctor în
teologie, paroh în Leordeni, Argeş, a fost arestat în 1953 şi închis la Piteşti.
Părintele Alexandru Nicolici s-a născut la data de 3 octombrie 1911 în localitatea Vălişoara,
judeţul Caraş-Severin. Absolvind Academia Teologică din Caransebeş, a fost hirotonit preot şi a
păstorit parohia Tufări, judeţul Mehedinţi, între anii 1934 - 1944, apoi parohia Teregova. Arestat în
1949, a fost condamnat prin sentinţa nr. 49/1950 a Tribunalului Timişoara la 15 ani de închisoare
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A fost închis la Gherla.
Eliberat de la Gherla la data de 12 septembrie 1958, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în
comuna Olaru din fostul raion Călăraşi. Începând cu 1 ianuarie 1961 i s-a permis să funcţioneze aici
ca preot suplinitor. În anul 1964 a revenit în cuprinsul eparhiei în care a fost hirotonit. A funcţionat în
parohia Târnova până în 1975, când s-a pensionat. Ca să poată sluji în continuare, a fost nevoit să
renunţe la pensie, conform legilor în vigoare atunci; a mai funcţionat ca paroh în Timişoara până în
1982. A murit la 9 iulie 1987.
Preotul Gheorghe Nicula, paroh în localitatea Buzescu, Teleorman, a fost deţinut politic.
Preotul Constantin Niculescu, născut la 30 ianuarie 1906 în Podenii Noi, Prahova, paroh în
comuna natală, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru instigare publică prin
sentinţa 124/15. 10. 1952 a Tribunalului Militar Bucureşti. Tribunalul Suprem, Colegiul Militar,
1-a găsit însă nevinovat, aşa că a fost eliberat în 1954 şi s-a întors la parohie.
Preotul Gheorghe Niculescu, paroh la biserica Sfântul Haralambie din Giurgiu, a fost
arestat în perioada 15 august 1952 - 9 august 1953, fără să fie judecat şi condamnat.
Preotul Petrache Niculescu din comuna Pătârlagele, Ilfov, a fost arestat în 1949 şi închis
timp de trei ani la Aiud pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Constantin Nistor , născut la 22 septembrie 1922 în comuna Aroneanu, Iaşi, a fost
arestat în 1948 şi condamnat la cinci ani de temniţă grea. A murit la Tg. Ocna, în 1950, bolnav de
tuberculoză.
Preotul Nicolae Niţescu, născut la 15 octombrie 1883 în comuna Valea Popii, Muscel,
paroh la Boteni, a fost arestat de Securitate în perioada decembrie 1952 - aprilie 1953 şi închis la
Piteşti, fără să fie condamnat.
Preotul Bucur Niţulescu, paroh la Hodivoaia, Giurgiu, a fost condamnat de Tribunalul
Militar Bucureşti la trei luni de închisoare pentru "sabotaj".
Protopopul Constantin Noapteş din Brăila, profesor de religie şi limba germană, a fost
condamnat şi închis la Canal între 1951 - 1953 împreună cu un grup de preoţi renumiţi pentru
activitatea lor pastorală deosebită.
7
Preotul Sergiu Oancea, paroh în localităţile Frumuşelu, Bacău, şi Crucea, Constanţa, a fost
arestat în 1959 de Securitatea din Bacău şi condamnat la doi ani de închisoare. A rămas însă
aproape trei ani la Canal şi la Jilava.
Părintele Zosim Oancea s-a născut la 21 iulie 1911 în satul Alma, judeţul Sibiu. Tatăl i-a
murit în primul război mondial şi, deoarece mama i s-a recăsătorit, a fost crescut de bunici.
A urmat Şcoala primară în sat, iar liceul în orăşelul Dumbrăveni, apoi cursurile Facultăţii de
Teologie din Sibiu şi Bucureşti. A obţinut la examenul de licenţă, susţinut în 1935, nota 10. În acelaşi
an s-a căsătorit cu învăţătoarea Dorina Radu, fiica preotului din sat.
A lucrat întâi ca profesor suplinitor de religie, la Şcoala normală de învăţători din Cristur,
Oradea, începând cu 1 septembrie 1935. La Crăciun, în acelaşi an, a fost hirotonit diacon de către
mitropolitul Nicolae Bălan iar la 31 decembrie, preot, de către episcopul vicar Vasile Stan. In anul
următor a fost numit preot la catedrala din Sibiu. Conducerea bisericească i-a mai încredinţat, pe
lângă slujirea la catedrală, o serie de alte misiuni: duhovnic al mai multor societăţi de tineret,
administrator protopopesc la Blaj între anii 1943 - 1945, duhovnic al Universităţii din Cluj între anii
1946 - 1947, etc.
În anul 1949, a fost condamnat, prin sentinţa nr. 93/07. 02. 1949 a Tribunalului Militar
Sibiu la zece ani de închisoare corecţională şi trei ani degradare civică pentru "crimă de
uneltire contra ordinii sociale". După executarea pedepsei, la ieşirea din închisoarea de la
Aiud, a fost trimis în Bărăgan, cu domiciliu obligatoriu.
Revenit la Sibiu în 1963, a fost numit paroh în Sibiel, unde a slujit tot timpul după aceea, până
astăzi.
După 1964 a colaborat la revistele Telegraful Român, Mitropolia Ardealului, Mitropoliei
Olteniei, Ortodoxia etc.
Preotul Sinarandache Ochişor, născut Ia Mălăeşti, Dolj, în 28 ]februarie 1899, paroh
la Balş, Olt, a fost arestat în 1959 şi condamnat pentru uneltire, prin sentinţa 283/1960 a
Tribunalului Militar Craiova, la trei ani de închisoare.
Ieromonahul Dionisie Odişteanu, stareţ la Secu, profesor la Seminarul Teologic
Monahal de la Cernica, a trecut prin închisorile comuniste.
Preotul Constantin Olaru din Oradea a fost arestat în 1958.
Preotul Costache Olaru, născut în 1911, paroh la Nicoreşti, Tecuci, a fost condamnat la patru
ani de închisoare, pe care i-a executat în Deltă.
Preotul Gheorghe Olaru din Lieşti, Galaţi, născut la 15 august 1912 în localitatea
Şerbăneşli, Galaţi, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar
Constanţa la trei ani de închisoare pentru activitate legionară. A fost închis la Periprava.
Preotul Ion Oncescu, născut la 18 martie 1912, paroh la Floreasca, Bucureşti, a fost arestat în
perioada 1952 - 1954 şi închis la Galeş şi Peninsula.
Preotul Gheorghe Onisim, paroh în localitatea Groşi, Bihor, a fost arestat la 14 februarie
1952 şi condamnat pentru uneltire, la trei ani de închisoare.
Preotul Nicolae Oniţă, născut 26 septembrie 1908 în Pârâieni, paroh la Budele, Vâlcea, a fost
arestat în 1959 şi condamnat la doi ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Valerian Opaiţ din localitatea Şiret, judeţul Suceava, a fost deportat în Siberia în
1940 şi nu s-a mai întors niciodată acasă.
Părintele Crăciun Oprea, preot în localităţile Hăşdău şi Cinciş, a fost arestat în 1948 şi
condamnat de Tribunalul Militar Timişoara pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", apoi închis la
Arad, Oradea, Timişoara, Gherla, Piteşti şi la Canal.
8
Preotul loan Oprea, născut la 17 ianuarie 1906 în comuna Pietroşiţa, Dîmboviţa, paroh la
Măgureni, Prahova, a fost arestat de două ori. Prima dată în perioada 19. 07. 1952 - 19. 07. 1954, iar
a doua oară între 13. 02. 1958 - 30. 07. 1964, fiind condamnai prin sentinţa 189/ 20. 04. 1960 a
Tribunalului Militar Bucureşti la 12 ani de muncă silnică pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
După ce a ieşit din închisoare a slujit în parohiile Nucşoara de Jos, Prahova, şi Pietroşiţa, Dâmboviţa.
Preotul Gheorghe Oprean, născut în 1891, a fost deţinut la Canal în perioada 15. 04. 1952-
01.06. 1953.
Părintele Gheorghe Oprescu din localitatea Trăisteni, Prahova,
născut la 2 noiembrie 1904 în comuna Soirile, Prahova, a fost arestat în 1961 si condamnat prin
sentinţa 260/1962 la un an de închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale".
Preotul loan Oprescu, născut la 18 martie 1912 în Cosereni, Ilfov, paroh la biserica
Adormirea Maicii Domnului din Ciuleşti, Bucureşti, a fost închis în perioada iulie 1952 - mai 1954.
Preotul Toma Oprescu - paroh în Frăţileşti, Ialomiţa, născut la 26 ianuarie 1908 la Căneşti,
Teleorman, a fost condamnat prin sentinţa 1232/1952 a Curţii Supreme Bucureşti la opt ani de
închisoare pentru "sabotaj economic". Graţiat în 1954, a revenit în parohie.
Preotul Constantin Opriş s-a născut la 16 aprilie 1916 în Breaza, Prahova. Arestat în 1961
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fost închis trei ani la Văcăreşti, Jilava şi Ploieşti.
Protopopul Gheorghe Opriş din Rupea, arestat în 1948, a fost condamnat de Tribunalul Militar
Braşov la trei ani de închisoare corecţională si doi ani administrativ. Eliberat în 1953, a avut domiciliu
obligatoriu timp de şase luni. A trecut pe la Braşov, Jilava, Piteşti, Gherla şi Bicaz.
Preotul Ion Oprişan din Ostrov a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru activitatea
sa în cadrul Mişcării Naţionale de Rezistent anticomunistă ce a luat fiinţă în Dobrogea.
Preotul loan Opriş, născut la Ocna Sibiului în 1916, licenţiat ai Facultăţii de Teologie din
Chişinău, paroh în localităţile Topârcea şi Mândra din judeţul Sibiu, profesor de religie şi
administrator al Oficiului protopopesc din Blaj, preot la catedrala din Sibiu, a fost arestat fără
condamnare în perioada 3.01. 1954- 13.08. 1954.
Preotul Emil Oprişan, paroh în Cernavodă, a fost arestat în primăvara anului 1951.
Preotul Ion Opriţescu, născut la 16 februarie 1897 la Mihăeşti, Vâlcea, paroh la
Băbeni, Vâlcea, a fost condamnat pentru uneltire de Tribunalul Militar Craiova. S-a aflat în
detenţie între 1950 - 1960.
Părintele Vicenţiu Orăsan, paroh în Viisoara, judeţul Cluj, a foi arestat de Securitatea Turda,
din motive politice. În închisoare la Gherla era atât de bolnav că nu putea nici să-şi cureţe cei doi
cartofi pe care îi primea la prânz. La 80 de ani, fiind pe patul de moarte, 1-au eliberat şi a murit acasă.
Preotul Alexandru Orăşanu, născut la 17 noiembrie 1914 în Turn Măgurele, paroh la Moşteni,
Teleorman, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, prin sentinţa 127/17. 10. 1952 a Tribunalului
Militar Bucureşt pentru uneltire. Graţiat în 1955, s-a întors la parohie.
Preotul Petre Orăşanu, născut la 21 iunie 1904 în comuna Tomşani, Prahova, paroh la
Târgşorul Vechi, Prahova, a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru agitaţie publică, prin
sentinţa 736/1955 a Tribunalului Militi Bucureşti. Graţiat în 1955, a revenit la parohie.
Părintele Victor Simion Ovezea de la mănăstirea Ciolanu, Buzău, născut la 13 iulie 1926 în
localitatea Cazaşu, Brăila, a fost arestat de două ori. Prima dată în 1955, pe când era ierodiacon la
Mănăstirea Sihastru, Vrancea, când a fost condamnat la şapte ani de închisoare prin sentinţa nr.
3711/55 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A doua oară în 1958, prin sentinţa 274/58. A fost
închis la Ostrov.
9
Preotul Coriolan Palade din Câmpeni, Alba, a fost condamnat la trei ani de închisoare şi
trimis la Canal.
Preotul Gheorghe Palade a fost arestat şi condamnat la cinci ani de închisoare de către
Tribunalul Militar Bucureşti pentru "difuzare de publicaţii interzise".
Preotul Mihai Pall (†) din Tiream, Satu Mare, a fost executat cu grupul fraţilor Arnăuţoiu.
Preotul Dan Falanga, născut în 1925, paroh la Stoicani şi Cavadineşti, Galaţi, a fost
arestat pentru cercetări în perioada ianuarie 1958 -februarie 1960.
Preotul Petre Pan, născut în 1910 la Glogova, Gorj, paroh în Scrada şi Bârsesti, Gorj, a fost
deţinut între 1959 - 1963 la Craiova şi Periprava. A slujit apoi în Mălăieşti, Dolj, şi Bârsesti, Gorj. A
decedat în 1984.
Preotul Constantin Panait din parohia Călugăreni, Prahova, a fost deţinut la Canal.
Preotul lordache Panait din Măcrina, Buzău, arestat în 1947 şi condamnat la un an de
închisoare pentru dezvăluirea încercării de falsificare a voturilor în noiembrie 1946, a fost eliberat doar
în 1950. Prin sentinţa 50/1962 a Tribunalului Militar Bucureşti a fost condamnat din nou la un an
de închisoare corecţională, pentru uneltire.
Preotul Mircea Panda din Poiana de Vascău, Bihor, a fost arestat în 1952 pentru "favorizarea
infractorului" si condamnat la trei ani de închisoare, ie Tribunalul Militar Cluj prin sentinţa 429/1952.
Preotul Pandurescu din Timişoara a fost deţinut politic.
Preotul Iacob Panga din parohia Zalău II, Sălaj, a dispărut la 15 august 1952.
Părintele Arsenie Anghel Papacioc de la Techirghiol, născut la 13 august 1914, în satul
Misleanu, Ialomiţa, tuns în monahism la Mănăstirea Antim din Bucureşti, duhovnic la Mănăstirea
Slatina între 1952 - 1958, a fost condamnat în 1958 la douăzeci de ani de închisoare, prin sentinţa
125/1958 a tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire contra ordinii sociale", închis a Braşov,
Aiud şi Jilava, a fost eliberat în 1964.
Preotul Keropian Papken, armean din Constanţa, a fost condamnat pentru tentativă de trecere
ilegală a frontierei şi închis şapte ani la Gherla.
Părintele Constantin Papuc s-a născut la 28 ianuarie 1919 în comuna Urlaţi, regiunea Ploieşti.
A fost arestat la data de 15 martie 1958 şi judecat de Tribunalul Militar al Regiunii II Bucureşti pentru
"crimă de uneltire contr. ordinii sociale", conform art. 209 cod penal. A fost condamnat la 15 ani de
muncă silnică şi cinci ani degradare civică.
In momentul arestării era preot în parohia Sfinţii Voievozi din localitatea Urlaţi, judeţul
Prahova.
A trecut pe la Securitatea din Ploieşti, prin închisorile Jilava, Aiud; prin lagărele de
exterminare din Balta Brăilei.
Eliberat în 1964 în urma decretului lege 411, a fost mereu persecut şi a trăit zile grele,
împreună cu întreaga sa familie. Parohia i-a fost ocupată în timp ce se afla în închisoare. După multe
greutăţi, a fost încadrat în localitate Ţintea, Prahova, după care s-a transferat la Lilieşti - Băicoi, de
unde s-a pensionat.
Stareţul Paragină de la Schitul Brazi a fost arestat în 1949.
Preotul Clement Paraschiv din Iepureşti, Giurgiu, a stal ascuns lira de doi ani, fiind căutat de
Securitate. Când s-a predat, în 1954, a fost lăsat liber în urma decretului 4/ 1954.
10
Preotul Vasile I. Paraschiv născut în Şopârliţa, Pârşcoveni, Olt, para în Viişoara şi Şopârliţa. a
fost arestat în februarie 1952 şi închis la Craiova, Ghencea şi Canal. Eliberat în 1953, fost arestat din
nou în 1959 şi condamnat la şase ani de închisoare. Deţinut la Periprava, a fost eliberat în 1964.
Preotul Gheorghe Paschia, născut la 24 aprilie 1915 în Bârzeiu de Pădure, Gorj, a fost deţinut
timp de 15 ani. A murit la 17 noiembrie 1990.
Preotul Dumitru Pasenco din Ucea de Sus, Braşov, a trecut prin temniţele comuniste, potrivit
mărturiei părintelui Nichita Bălescu.
Preotul Viorel Paul, născut la 23 noiembrie 1919, a fost condamnat
în 1953 la şase ani de închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" de
Tribunalul Militar Timişoara. Între 1959-1961 a avut domiciliu obligatoriu.
A murit la 4 decembrie 1962.
Stareţul Paulian de la Mănăstirea Putna a fost condamnat de comunişti pentru că a avut
curajul să o ajute pe soţia unui luptător din munţi.
Preotul Luca Pavel din Glimboca, judeţul Caraş-Severin, a fost închis în temniţele comuniste.
Preotul Petre D. Pavel din Beciu, protopopiatul Turnu Măgurele, a fost arestat în timpul
regimului comunist.
Preotul Pavenko din Basarabia a fost deţinut politic.
Părintele Grigore Păcioianu a fost hirotonit la 1 martie 1942, pe seama parohiei Făgeţelu.
Arestat în vara anului 1959 la sfârşitul lunii august de trei necunoscuţi, a fost dus la Securitatea din
comuna Vedea. A doua zi a fost mutat la Securitatea din Piteşti. Aici, deoarece era închis într-o celulă
cu 12 persoane şi nu avea loc de dormit pe vreun pat, timp de o lună a fost nevoit să se odihnească pe
jos, pe ciment. După cinci anchete, a fost mutat la Penitenciarul Piteşti, de unde a fost eliberat, fără
să fie judecat, în august 1960.
Era acuzat de complot, împreună cu alte 11 persoane, între care preoţii Emil Marinescu,
cumnatul său, şi fratele acestuia, Anghel Marinescu, precum şi preotul Gheorghe Georgescu -
confesorul garnizoanei Bucureşti şi Gheorghe Neamţu, din aceeaşi localitate cu părintele Grigore
Păcioianu.
Este reîncadrat în parohia sa, care s-a unit cu fosta parohie Chilia; aici a slujit până în 1994,
când s-a pensionat.
Preotul Gheorghe Păcuraru din Barcea Veche, Galaţi, născut la 23 septembrie 1911 în
Şerbăneşti, Galaţi, a fost arestat în 1958 şi condamnat prin sentinţa nr. 89/58 a Tribunalului Militar
Constanţa la trei ani de închisoare pentru activitate legionară. A fost închis la Periprava.
Preotul Ioan Păduroiu, paroh în Mozăceni, Teleorman, a fost condamnat de Tribunalul
din Alexandria prin sentinţa 756/23. 09. 1947 la şase luni de închisoare corecţională pentru sabotaj
economic.
Preotul Vasile Păduroiu, paroh în localitatea Bucu, Ialomiţa, a fost închis în perioada 19. 04.
1952 - 25. 04. 1954.
Preotul Constantin Părăianu3 (†) din Craiova a decedat la Periprava în 1961.
Preotul Nicolae Părăuşanu, născut în 1904 la Pleşoi, Vâlcea, paroh în Părăuşani, Pleşoi,
Vâlcea, a stat ascuns în munţi timp de 12 ani. Mai târziu a slujit în Murgaş, Dolj. A decedat în 1986.
Preotul Teodor Păroşanu, născut în 1904 la Cucueţi, Olt, paroh la Verguleasa, Olt, a fost
condamnat politic.
3 În Mărturisitori de după gratii, apare Pârâianu
11
Preotul Vasile Părţilă, născut la 11 mai 1912 în comuna Poşaga, judeţul Alba, a fost
condamnat la nouă ani de închisoare, prin sentinţa 902/1958 a Tribunalului Militar Cluj, pentru
uneltire. Eliberat în 1964, a slujit la Ciuleni, Cluj, de unde s-a pensionat în 1972.
Preotul Emil Păsculescu-Orlea, născut la 9 iunie 1901 în comuna Orlea, judeţul Olt, paroh
în Bucureşti, a fost arestat în perioada 31. 01. 1952 -20. 07. 1955, fară să fie judecat şi condamnat.
Părintele Vasie R. Pătraşcu, născut la data de 1 ianuarie 1922 la Bârlad, preot în comuna
Măgurele, Ilfov, a fost condamnat în 1948 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" la 15 ani de
muncă silnică. A trecut prin Piteşti, Gherla, Aiud şi Periprava.
Preotul Petre Pătruncă din Predeşti, Dolj, născut în 1902 la Panaghia, Dolj, a fost arestat
pentru întâia oară în martie 1951; au urmat mai multe arestări, până în 1966. A murit în 1970, după ce
i-a murit la Securitate soţia, în 1968 şi fiul, în 1969.
Preotul Virgil Pătruncă, absolvent al Seminarului Teologic din Craiova în 1969, a fost
arestat pentru câteva luni chiar în anul hirotoniei.
Preotul Aurel Păunescu, născut la 5 iunie 1905 în comuna Olteni, Teleorman, unde mai târziu
a devenit paroh, a fost arestat în perioada 15. 05. 1948 - 6. 02. 1953, pentru atitudine ostilă regimului.
Preotul Teodor Păunescu, născut la 4 octombrie 1901 în comuna; Olteni, Teleorman, paroh
la Mavrodin, a fost arestat în perioada 12. 01. 1952 - 20.02.1953.
Preotul loan Păvăluţă din Filipeni, Vaslui, a fost condamnat de Tribunalul Militar Galaţi
la un an de închisoare, prin sentinţa 953/18. 11. 1950, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Preotul Ion Pârcălabu, născut în 1914, paroh la Vlăsceni, Dâmboviţa, a fost arestat în 1959 şi
condamnat pentru uneltire, la doi ani de închisoare. A trecut pe la Piteşti.
Preotul Alexandru Pârlea, născut la 17 martie 1911, paroh în Călăraşi, a fost condamnat
în 1952 la doi ani de închisoare, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi închis la Slobozia,
Călăraşi şi Canal.
Preotul Constantin Pârsan, născut la 26 iunie 1903 în comuna Poroina Mare, Mehedinţi,
unde mai târziu a devenit paroh, a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova, prin sentinţa
1221/1952, la şase luni de închisoare pentru "sabotaj".
Preotul loan Pârţac a fost condamnat la opt ani de temniţă grea, din care a executat şase.
Părintele Virgil Pârvănescu din Radovan, Dolj, ajutor de comandant legionar, a fost
condamnat la moarte în contumacie. Ajutat de părintele Dumitru Bălaşa, a reuşit să fugă din
ţară. A ajuns în Franţa, apoi în SUA, unde trăieşte şi astăzi.
Ieromonahul Iustin Pârvu din Poiana Teiului, Neamţ, a fost -condamnat cu lotul de la
Schitul Durau şi închis vreme de 16 ani la Baia Sprie, Cavnic, Gherla, Jilava şi Periprava.
Preotul Gheorghe Pâslaru (†) din Pănceşti-Moineşti, Bacău, a murit în închisoarea de la
Aiud.
Preotul Ioan Pâslaru, născut la 2 noiembrie 1924 la Obârşia Veche, judeţul Olt, paroh în
Bucureşti, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, prin sentinţa 864/1950 a Tribunalului
Craiova.
Preotul Nicolae Pâslaru, născut la 25 iunie 1909 în comuna Coţofaneşti, Bacău,
paroh în localitatea Horia, judeţul Bacău, a fost condamant de Tribunalul Militar Iaşi, prin sentinţa
335/1949 la 12 ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordinii sociale". A executat pedeapsa la
Suceava, Piteşti, Baia Sprie şi Aiud. Între 1963 - 1965 a lucrat ca muncitor necalificat la -
12
Roman, apoi a fost reîncadrat în cler şi a primit parohia Ţibăneştii-Buhlii, Vaslui, de unde s-a
transferat la Secuieni, Neamţ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu